快捷搜索:

水际轻烟,沙边微雨。荷花芳草垂杨渡。

水际轻烟,沙边微雨。荷花芳草垂杨渡。

出自宋朝刘将孙的《踏莎行·闲游
原文赏析:
水际轻烟,沙边微雨。荷花芳草垂杨渡。多情移徙忽成愁,依稀正是西湖路。
血染红笺,泪题锦句。西湖岂忆相思苦。只应幽梦解重来,梦中不识从何去。
拼音解读
shuǐ jì qīng yān ,shā biān wēi yǔ 。hé huā fāng cǎo chuí yáng dù 。duō qíng yí xǐ hū chéng chóu ,yī xī qià shì xī hú lù 。
xuè rǎn hóng jiān ,lèi tí jǐn jù 。xī hú qǐ yì xiàng sī kǔ 。zhī yīng yōu mèng jiě zhòng lái ,mèng zhōng bú shí cóng hé qù 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: