快捷搜索:

子规(举国繁华委逝川)

子规(举国繁华委逝川)拼音解读
【zǐ guī 】 jǔ guó fán huá wěi shì chuān ,yǔ máo piāo dàng yī nián nián 。 tā shān jiào chù huā chéng xuè ,jiù yuàn chūn lái cǎo sì yān 。 yǔ àn bú lí nóng lǜ shù ,yuè xié zhǎng diào yù míng tiān 。 xiāng jiāng rì mù shēng qī qiē ,chóu shā háng rén guī qù chuán 。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: