快捷搜索:

满地芦花和我老,旧家燕子傍谁飞

满地芦花和我老,旧家燕子傍谁飞

出自宋朝文天祥的《金陵驿二首
原文赏析:
草合离宫转夕晖,孤云流散复何依?
山河风景元无异,城郭人夷易近半已非。
满地芦花和我老,旧家燕子傍谁飞
从今别却江南路,化作啼鹃带血归。
万里金瓯掉壮图,衮衣倒置落泥涂。
空流杜宇声中血,半脱骊龙颔下须。
老去秋风吹我恶,梦回寒月照人孤。
千年景败俱尘土,消得人世说丈夫。
拼音解读
cǎo hé lí gōng zhuǎn xī huī ,gū yún piāo bó fù hé yī ?
shān hé fēng jǐng yuán wú yì ,chéng guō rén mín bàn yǐ fēi 。
mǎn dì lú huā hé wǒ lǎo ,jiù jiā yàn zǐ bàng shuí fēi
cóng jīn bié què jiāng nán lù ,huà zuò tí juān dài xuè guī 。
wàn lǐ jīn ōu shī zhuàng tú ,gǔn yī diān dǎo luò ní tú 。
kōng liú dù yǔ shēng zhōng xuè ,bàn tuō lí lóng hàn xià xū 。
lǎo qù qiū fēng chuī wǒ è ,mèng huí hán yuè zhào rén gū 。
qiān nián chéng bài jù chén tǔ ,xiāo dé rén jiān shuō zhàng fū 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: